Jegerup kirke

Hjem » Projekter » Jegerup Kirke

Jegerup kirkes blyindfattede vinduer er, efter en både nødvendig reparation efter stormskade på de 3 sydvendte vinduer og renovering af de 2 nordvendte vinduer, blevet placeret i de rette rammer igen.

Vinduerne er over 100 år gamle, arbejdet er udført af specialister, med stor dygtighed og akkuratesse samt respekt for historien. Menighedsrådet er meget tilfredse for samarbejdet, med både arkitektfirma og håndværker.

De eksisterende blyindfattede vinduer har været fjernet, i reparationstiden har de tomme vinduesåbninger været beskyttet med en afskærmning bestående af klart plastfolie, der beskytter mod vind og regnvandsindtrængning, men tillader tilstrækkeligt med lysindfald.

Vi er stolte af, at vi stadig kan udføre glarmester håndværket med faglig kunnen og respekt for de gamle traditioner for udførelse. Når blyruder skal restaureres bruger vi vores viden om håndværket og materialer, glas og bly. Denne viden bruger vi blandt andet når vi nænsomt og effektivt renser, om forandrer, reparerer eller udskifter blyruder kirker som denne.

At udføre denne opgave kræver både stor viden om materialer og udførelse. Det er vigtigt for os at restaureringen er mindst mulig synlig så ruderne bevares og ikke mister værdi. 

Vi forstår at arbejdet i kirkerne skal udføres nænsomt med respekt for kirkens interiør og historie, så vi kan beholde vores kulturarv i mange år.

Kirken: Læs mere her
Andre projekter: Kirkevinduer 

Skal vi hjælpe med dit projekt?